W dniu 21 października 2022 roku odbył się pierwszy w tym roku akademickim wykład z cyklu Tarnowskie Piątki Chemiczne. Wykład pt. „Jakie informacje skrywa w sobie zapach” poprowadziła dr Agata Lada, wykładowca Katedry Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

 

Podczas wykładu uczniowie szkół podstawowych regionu tarnowskiego poszerzyli swoją wiedzę z zakresu wybranych zagadnień dotyczących chemii zapachów. Dr A. Lada wyjaśniła czym są substancje zapachowe i jak wpływają na organizm człowieka, omówiła specyficzną grupę związków chemicznych zwanych feromonami oraz wyjaśniła nośnikiem jakich informacji może być zapach.

W krótkim teście uczestnicy mieli okazję sprawdzić zdobytą podczas wykładu wiedzę. Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.            

Wydarzenie zakończył pokaz doświadczeń chemicznych przygotowany przez Naukowe Koło Chemików OZON pod opieką opiekuna dr Krzysztofa Kleszcza.

Katedra Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tanowie od wielu lat wspiera w rozwoju nie tylko studentów, ale również uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych podejmując szereg inicjatyw, które mają za zadanie rozbudzić ciekawość i pokazać, że nauka nie musi być nudna.

Z myślą o uczniach prowadzone są m.in. Tarnowskie Piątki ChemiczneTarnowski Konkurs Chemiczny, zajęcia dla klas patronackich, prezentacje podczas Dni Otwartych czy zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Od roku akademickiego 2022/2023 oferta edukacyjna Katedry Chemii skierowana do uczniów zostanie poszerzona o bezpłatne „Warsztaty przyszłego naukowca”. Specjalnie dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego prowadzona jest strona Matura Próbna z Chemii, na której zamieszczane są zadania typu maturalnego przygotowane przez nauczycieli akademickich Katedry Chemii.

Wróć do góry