„Noblesse oblige – czyli szlachectwo zobowiązuje” to temat pierwszego w tym roku kalendarzowym wykładu z cyklu Tarnowskie Piątki Chemiczne, przeprowadzonego przez dr inż. Piotr Niemca, wykładowcę Katedry Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Podczas wykładu uczniowie mieli okazję bliższego spojrzenia na chemię gazów szlachetnych oraz szerokie spektrum ich aktualnych i potencjalnych możliwości. Na wykładzie omówiono metody otrzymywania i zastosowania gazów szlachetnych. Wprowadzono słuchaczy w temat ich struktury elektronowej, a także podczas krótkiej demonstracji, zaprezentowano „wizytówki pierwiastków” czyli ich widma liniowe.

Ostatnim akcentem wykładu był krótki test przeprowadzony w formie on-line, w którym uczniowie mieli szansę na weryfikację zdobytej wiedzy. Najlepszym wręczono drobne upominki.

Wydarzenie zakończył pokaz doświadczeń chemicznych przygotowany przez Naukowe Koło Chemików OZON pod opieką dr Krzysztofa Kleszcza.

Katedra Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tanowie od wielu lat wspiera w rozwoju nie tylko studentów, ale również uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych podejmując szereg inicjatyw, które mają za zadanie rozbudzić ciekawość i pokazać, że nauka nie musi być nudna. Z myślą o uczniach prowadzone są m.in. Tarnowskie Piątki Chemiczne, Tarnowski Konkurs Chemiczny, zajęcia dla klas patronackich, prezentacje podczas Dni Otwartych czy zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Od roku akademickiego 2022/2023 oferta edukacyjna Katedry Chemii skierowana do uczniów została poszerzona o bezpłatne „Warsztaty przyszłego naukowca”. Specjalnie dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego prowadzona jest strona Matura Próbna z Chemii, na której zamieszczane są zadania typu maturalnego przygotowane przez nauczycieli akademickich Katedry Chemii.

Wróć do góry