W ostatnim tygodniu stycznia 2023 roku zakończyły się zajęcia semestru zimowego dla Klas Patronackich, które odbywają laboratoria chemiczne w ramach porozumienia z Uczelnią. Zajęcia te prowadzone były dla Klas Patronackich z II Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie oraz Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie – Mościcach.

 Podczas zajęć uczniowie poszerzali swoje kompetencje praktyczne z wybranych zagadnień dotyczących chemii. Zajęcia odbywały się pod opieką wykładowców Katedry Chemii: dr Agaty Lady oraz dr Małgorzaty Martowicz. Formuła prowadzonych zajęć ma na celu zdobycie wiedzy pozwalającej na lepsze przygotowanie się do egzaminów maturalnych, konkursów i olimpiad chemicznych, ale przede wszystkim umożliwienie rozwijania pasji związanych z chemią. Uczniowie Klas Patronackich aktualnie odpoczywają na feriach a wykładowcy Katedry Chemii przygotowują dla nich kolejne ciekawe doświadczenia i już niedługo zapraszają ponownie do laboratoriów chemicznych Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie!

Wróć do góry