Nieustanny rozwój przemysłu chemicznego powoduje rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Jest to wyraźnie zauważalne w województwie małopolskim, które jest mocnym ośrodkiem przemysłowym w Polsce.

Kierunek Chemia Stosowana to studia inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym, skierowane do absolwentów szkół średnich zainteresowanych szeroko rozumianym przemysłem chemicznym. Program studiów został przygotowany we współpracy z lokalnym otoczeniem gospodarczym i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów w branży chemicznej.

Ukończenie studiów na kierunku Chemia Stosowana jest świetną podstawą zarówno do podjęcia pracy jak i do kontynuacji nauki na studiach II stopnia na kierunkach chemicznych lub pokrewnych. Dla absolwentów Chemii Stosowanej z tytułem inżyniera ANS w Tarnowie przygotowała propozycję studiów II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna trwających 3 semestry.

Dodatkowe informacje na temat kierunku Chemia Stosowana znajdziesz na stronie:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia-stosowana/informacje-o-kierunku/

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej Katedry Chemii ANS w Tarnowie oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdziesz na stronie:

https://anstar.edu.pl/oferta-kierunkow-chemicznych-w-pwsz-w-tarnowie-2/

A co mówią absolwenci kierunku Chemia na temat studiowania w ANS w Tarnowie? Możesz sprawdzić tutaj.

Wróć do góry