Zapewne nie wielu ludzi zastanawia się skąd  bierze się czysta i zdatna dopicia woda w kranie. Jeszcze mniej osób myśli co dzieje się z wodą spłukiwaną z toalet, zmywarek, wanien czy po myciu zębów. Studenci ochrony środowiska w ramach podsumowania przedmiotu „Gospodarka wodno-ściekowa” odwiedzili Stację uzdatniania wody i Oczyszczalnię ścieków w Tarnowie. Co dla nas bardzo cenne, studentów po obiektach oprowadził Prezes Tarnowskich wodociągów Pan dr inż. Tadeusz Rzepecki, który oprócz prowadzi również zajęcia dydaktyczne na naszym kierunku.

Tarnowska oczyszczalnia ścieków jest 10 największą oczyszczalnią w Polsce. Obsługuje ona ścieki z miasta Tarnów i ościennych gmin m in. Wierzchosławic, Skrzyszów, Wojnicz, Żabno, Lisia Góra (częściowo), Pleśna (częściowo). Ponadto przyjmuję ścieki przemysłowe z zakładów Azotowych. Na terenie oczyszczalni znajdują się punkty monitoringowe m. in. Państwowej Agencji Atomistyki – stacje do pomiaru promieniowania tła. Oczyszcza średnio 43 – 44 tysiące metrów sześciennych na dobę. Obciążenie oczyszczalni wynosi około 70 – 75%. Teren centrum Miasta Tarnowa objęty jest siecią kanalizacji ogólnospławnej, na terenach gmin i osiedlach poza centrum Tarnowa budowana jest wyłącznie kanalizacja sanitarna.

Wróć do góry