Początkiem czerwca studenci Ochrony środowiska zwiedzili Ekospalarnie w Krakowie. Zakład może przetworzyć maksymalnie 245 tys. ton odpadów rocznie produkując energię elektryczną i cieplną. Energia uzyskana ze spalania w znacznej części jest uznana za energię odnawialną. Studenci zapoznali się z technologią spalania odpadów w piecach rusztowych, systemem oczyszczania spalin oraz z rodzajami odpadów poprocesowych.

Wróć do góry