Studia chemiczne w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie ukierunkowane są na silną współpracę
z przemysłem tak, aby przyszły absolwent kierunku Chemia oraz kierunku Chemia Stosowana nabył dodatkowe kompetencje cenione na rynku pracy. Ważnym rodzajem współpracy są prace licencjackie, które studenci Chemii mają możliwość realizować w laboratoriach wybranych przedsiębiorstw branży chemicznej.

Katedra Chemii Akademii Nauk Stosowanych w swoim dorobku ma prace licencjackie, które powstały we współpracy z przemysłem. Poniżej prezentujemy niektóre z nich:

 • prace licencjackie w laboratoriach Grupy Azoty S.A. w Tarnowie-Mościcach, badania dotyczyły m. in. wpływu włókna szklanego oraz węglowego na wybrane właściwości poliamidu.
 • praca dyplomowa dotycząca wybranych związków smakowo-zapachowych w procesie fermentacji i dojrzewania piwa powstała we współpracy z firmą Carlsberg Supply Company Polska S.A. w Brzesku; w pracy zbadano zawartość podstawowych parametrów charakteryzujących jakość piwa.
 • dzięki współpracy z Zakładami Mechanicznymi Tarnów S.A. w Tarnowie student Katedry Chemii wykonał badania do pracy licencjackiej dotyczące  wpływ podstawowych parametrów na prowadzenie procesu galwanicznego.
 • współpraca z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach zaowocowała pracą dotyczącą procesów oczyszczania ścieków.
 • firma SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o. umożliwiła wykonanie badań dotyczących składu węgla kamiennego.
 • współpraca z firmą Beckers Tikkurila Polska S.A. w Tarnowie pozwoliła studentce Chemii poszerzyć wiedzę dotyczącą wpływu wybranych katalizatorów na usieciowanie oraz połysk farb; prowadzono również badania dotyczące czynników wpływających na strukturę farb; uzyskane wyniki badań zostały wykorzystane w pracy licencjackiej.
 • Tarnowskie Wodociągi Sp. Z o.o.  umożliwiły studentom Katedry Chemii prowadzenie interesujących badań dotyczących tworzącego się w wodzie butelkowej  biofilmu, a także badania wpływu sposobów utrwalania i przechowywania próbek wody na wyniki oznaczanych parametrów jakościowych.

Ponadto efektem współpracy Katedry Chemii z licznymi przedsiębiorstwami branży chemicznej jest praca w zawodzie, którą absolwenci Katedry Chemii niejednokrotnie zdobywają w trakcie lub pod koniec studiów.

Chcesz połączyć naukę teorii z bardzo konkretnym zdobywaniem umiejętności praktycznych? Studia chemiczne są właśnie dla Ciebie!

W bogatej ofercie kierunków chemicznych w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie znajdziesz:

Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

 • Technologia Chemiczna – studia magisterskie stacjonarne
  • dla absolwentów studiów I stopnia licencjackich – 4 semestry
  • dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich – 3 semestry

Zastanawiasz się? Sprawdź wypowiedzi absolwentów kierunku – dlaczego wybrali studia chemiczne w Tarnowie, jak wspominają te studia i czym zajmują się po ich ukończeniu:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/absolwenci-chemii/

Nie miałeś rozszerzonej chemii?

Jeśli obawiasz się „poważnych” zagadnień chemicznych pomożemy Ci nadrobić ewentualne zaległości i pogłębić wiedzę chemiczną na zajęciach ‘Repetytorium z podstaw chemii’ tak, abyś bez trudu rozpoczął studiowanie.

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej Katedry Chemii ANS w Tarnowie oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdziesz na stronie:

https://anstar.edu.pl/oferta-kierunkow-chemicznych-w-pwsz-w-tarnowie-2/

Zapraszamy do obejrzenia filmu przybliżającego kierunki chemiczne prowadzone w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie:

Wróć do góry