Już 1 sierpnia studenci II roku ochrony środowiska rozpoczęli półroczna praktykę zawodową.

W trakcie jej trwania studenci będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe cenne umiejętności. Między innymi nabędą doświadczenia związanego z pracą z ludźmi czy poznają, jak dana firma czy instytucja działa od podszewki. Taka wiedza może być bardzo przydatna w budowaniu ścieżki kariery zawodowej.

Tegoroczne praktyki będą realizowane w:

  • Biuro Analiz i Ocen Środowiska EKORAPORT Andrzej Tokarski
  • Grupa Azoty S.A – Jednostka Ratownictwa Chemicznego
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie – Delegatura w Tarnowie
  • Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
  • Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej
  • Urząd Gminy Pleśna
  • Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski
  • Urząd Miasta Tarnów – Wydział Ochrony Środowiska

Warto jednak zaznaczyć, że to nie wszystkie zakłady pracy, z którymi współpracuje Katedra Ochrony Środowiska. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat studenci realizowali praktykę w Grupie Azoty S.A, Jednostce Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o., Stalprodukt S.A. Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach, Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – Oddział w Tarnowie,  Wodociągami Dębickimi sp. z o.o , Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, Urzędami Gmin (Szerzyny, Pleśna, Czarna), Urzędami Miasta (Ryglice, Dąbrowa Tarnowska, Kazimierza Wielka), Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie – Delegatura w Tarnowie.

Wróć do góry