Od roku akademickiego 2022/2023 oferta edukacyjna Katedry Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, skierowana do uczniów, została poszerzona o bezpłatne „WARSZTATY PRZYSZŁEGO NAUKOWCA”, organizowane wspólnie przez Katedrę Chemii ANS w Tarnowie oraz Fundację Edumocni.

Warsztaty Przyszłego Naukowca to pierwsza edycja projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których zainteresowania koncentrują się wokół chemii i fizyki.

W ramach projektu 19 listopada 2022 roku uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim wzięli udział w zajęciach dających możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Podczas zajęć z chemii uczniowie, pod opieką wykładowcy Katedry Chemii, samodzielnie wykonywali szereg doświadczeń chemicznych zgodnie z instrukcją zawartą w kartach pracy, a także mieli szansę samodzielnie zaprojektować i wykonać eksperyment. Pracując w sposób badawczy, bez szkolnej ławki, uczniowie obserwowali, sprawdzali, weryfikowali i wyciągali wnioski. Sposób prowadzenia zajęć był więc zbliżony do zajęć ze studentami i wprowadzał uczniów w technikę pracy w laboratorium chemicznym. Tematyka zajęć została skorelowana z podstawą programową realizowaną w szkołach ponadpodstawowych.

W ramach zajęć z fizyki Uczniowie mieli okazję poznać z praktycznej strony tajniki prądu stałego. Nauczyli się korzystać z różnego typu mierników, składać obwody elektryczne a także dokonywać samodzielnie pomiarów i analizować wyniki! Podczas warsztatów nie zabrakło również ciekawych demonstracji „nietypowych” przewodników prądu stałego!

Więcej informacji o projekcie tutaj: https://anstar.edu.pl/warsztaty-przyszlego-naukowa-z-katedra-chemii/

Z myślą o uczniach prowadzone są również Tarnowskie Piątki Chemiczne, Tarnowski Konkurs Chemiczny, pokazy chemiczne podczas Małopolskiej Nocy Naukowców, zajęcia dla klas patronackich, prezentacje podczas Dni Otwartych czy zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Specjalnie dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego prowadzona jest strona Matura Próbna z Chemii, na której zamieszczane są zadania typu maturalnego przygotowane przez nauczycieli akademickich Katedry Chemii.

Wróć do góry