W dniu 25 listopada 2022 roku, w ramach projektu „Naukowcy w szkołach”, w Katedrze Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie odbyło się spotkanie młodzieży szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie, Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie a także uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tarnowie.

Projekt „Naukowcy w szkołach” ma z założenia zachęcić młodzież do wyboru kariery naukowca a spotkanie odbyło się na terenie Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, dzięki czemu poza teoretycznymi wykładami uczniowie mogli także wziąć udział w pokazie doświadczeń chemicznych.

Wykłady wygłosili nauczyciele akademiccy Katedry Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie – dr Małgorzata Martowicz oraz dr inż. Piotr Niemiec.

Podczas wykładu uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu chemii zapoznając się z:

  • tematyką budowy atomu w ujęciu historycznym (wykład dr inż. Piotra Niemca pt: „Od brył Platońskich do mechaniki kwantowej – historia budowy atomu”),
  • zagadnieniami dotyczącymi chemii polimerów i odpadów chemicznych (wykład dr Małgorzaty Martowicz pt: „Dlaczego rurki do picia nie są już plastikowe”),
  • pojęciem króla mechaniki kwantowej – spinu elektronowego (wykład dr inż. Piotra Niemca pt: „Spin elektronowy, a komputer kwantowy”),
  • wybranymi zagadnieniami dotyczącymi pestycydów (wykład dr Małgorzaty Martowicz pt: „Chemia w ogrodzie pełnym kwiatów”).

Po wykładach uczestnicy uzupełnili ankietę, w której wyrazili zdanie na temat pracy naukowców, jej wpływie na zmieniający się świat oraz własnych predyspozycjach do przeszłej pracy naukowej.

Wydarzenie zakończył pokaz efektownych  doświadczeń chemicznych przygotowany przez Naukowe Koło Chemików „OZON” a komentarz do każdego doświadczenia w wykonaniu Opiekuna NKCh OZON – dr Krzysztofa Kleszcza przerodził pokaz doświadczeń chemicznych w dodatkowy wykład. Wszyscy uczestnicy byli zachwyceni. 

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej „Horyzont Europa” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101061168.

Katedra Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tanowie od wielu lat wspiera w rozwoju nie tylko studentów, ale również uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych podejmując szereg inicjatyw, które mają za zadanie rozbudzić ciekawość i pokazać, że nauka nie musi być nudna.

Z myślą o uczniach prowadzone są m.in. Tarnowskie Piątki ChemiczneTarnowski Konkurs Chemiczny, zajęcia dla klas patronackich, prezentacje podczas Dni Otwartych czy zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Od roku akademickiego 2022/2023 oferta edukacyjna Katedry Chemii skierowana do uczniów została poszerzona o bezpłatne Warsztaty przyszłego naukowcaSpecjalnie dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego prowadzona jest strona Matura Próbna z Chemii, na której zamieszczane są zadania typu maturalnego przygotowane przez nauczycieli akademickich Katedry Chemii.

Wróć do góry