Sylabusy – katalogi przedmiotowe

Efekty uczenia się dla kierunku Filologia

dostępne TUTAJ

Regulaminy Praktycznej Nauki Języka Obcego

Cykl kształcenia od roku 2019 – dostępne TUTAJ
Cykl kształcenia od roku 2020 – dostępne TUTAJ
Cykl kształcenia od roku 2021 – dostępne TUTAJ

 

Wróć do góry