Szeroko pojęta współpraca z ośrodkami naukowymi jest nieodzownym komponentem prawidłowego i dynamicznego rozwoju uczelni oraz jej pracowników. Dlatego w celu zapewnienia najwyższej jakości nauczania pracownicy Katedry Chemii ANS w Tarnowie od wielu lat współpracują w obszarze naukowym i dydaktycznym z ośrodkami naukowym w kraju i za granicą.

Wśród krajowych ośrodków naukowych Katedra Chemii może się pochwalić współpracą z takim jednostkami jak:

 • Instytut Farmakologii im Jerzego Maja PAN w Krakowie,
 • Wydział Chemii UJ,
 • Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UJ,
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Wydział Matematyki i Informatyki Stosowanej UJ,
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera PAN.

Z ośrodków zagranicznych można wyróżnić:

 • Uniwersytet w Nancy (Francja),
 • Uniwersytet w Tromso (Norwegia),
 • Uniwersytet Techniczny w Monachium.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunków chemicznych, w ramach których jeszcze będąc studentem możesz uczestniczyć w realizacji projektów lub realizować pracę dyplomową we współpracy naukowej z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

W bogatej ofercie kierunków chemicznych w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie znajdziesz:

Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

 • Technologia Chemiczna – studia magisterskie stacjonarne
  • dla absolwentów studiów I stopnia licencjackich – 4 semestry
  • dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich – 3 semestry

Zastanawiasz się? Sprawdź wypowiedzi absolwentów kierunku – dlaczego wybrali studia chemiczne w Tarnowie, jak wspominają te studia i czym zajmują się po ich ukończeniu:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/absolwenci-chemii/

Nie miałeś rozszerzonej chemii?

Jeśli obawiasz się „poważnych” zagadnień chemicznych pomożemy Ci nadrobić ewentualne zaległości i pogłębić wiedzę chemiczną na zajęciach ‘Repetytorium z podstaw chemii’ tak, abyś bez trudu rozpoczął studiowanie.

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej Katedry Chemii ANS w Tarnowie oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdziesz na stronie:

Wróć do góry