Studia chemiczne w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie prowadzone są w nowoczesnym trybie kształcenia, który łączy teorię z praktyką. Zdobywanie umiejętności praktycznych związane jest z  realizacją licznych zajęć w formie ćwiczeń, laboratoriów, wycieczek edukacyjnych a także odbywaniem praktyk. Studenci zdobywają cenne kompetencje także dzięki współpracy Katedry Chemii ANS w Tarnowie  z przemysłem.

Współpraca Katedry Chemii z licznymi przedsiębiorstwami branży chemicznej jest wielopłaszczyznowa. Studenci Chemii realizują praktyki w przedsiębiorstwach, zlokalizowanych głównie w południowej Polsce, o zróżnicowanym zakresie działań.

W ramach zajęć organizowane są także wycieczki edukacyjne do różnych przedsiębiorstw, będące okazją do zapoznania się ze specyfiką prac prowadzonych w danym zakładzie pracy oraz pozwalające na bezpośredni kontakt z pracodawcą czy rozmowy z kadrą pracowniczą.

Cennym rodzajem współpracy są także prace licencjackie, które studenci kierunku Chemia mają możliwość realizować w laboratoriach wybranych przedsiębiorstw branży chemicznej.

W bogatej ofercie kierunków chemicznych w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie znajdziesz:

Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

  • Technologia Chemiczna – studia magisterskie stacjonarne
    • dla absolwentów studiów I stopnia licencjackich – 4 semestry
    • dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich – 3 semestry

Zastanawiasz się? Sprawdź wypowiedzi absolwentów kierunku – dlaczego wybrali studia chemiczne w Tarnowie, jak wspominają te studia i czym zajmują się po ich ukończeniu:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/absolwenci-chemii/

Nie miałeś rozszerzonej chemii?

Jeśli obawiasz się „poważnych” zagadnień chemicznych pomożemy Ci nadrobić ewentualne zaległości i pogłębić wiedzę chemiczną na zajęciach ‘Repetytorium z podstaw chemii’ tak, abyś bez trudu rozpoczął studiowanie.

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej Katedry Chemii ANS w Tarnowie oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdziesz na stronie:

https://anstar.edu.pl/oferta-kierunkow-chemicznych-w-pwsz-w-tarnowie-2/

Zapraszamy do obejrzenia filmu przybliżającego kierunki chemiczne prowadzone w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie:

Wróć do góry