Dokonaliśmy przeglądu aktywności naukowej pracowników Katedry Ochrony Środowiska. Wyniki są bardzo dobre. Tylko w roku 2021 ośmiu wykładowców i ekspertów prowadzących zajęcia na kierunku ochrona środowiska opublikowało łącznie 14 publikacji naukowych. Co ważne większość prac opublikowano w renomowanych czasopismach zagranicznych, a część uzyskała najwyższą punktację wg listy Ministerstwa Edukacji i Nauki (200 pkt. i 140 pkt.). Prace z roku 2021 dotyczyły między innymi: ekologii, strategii życiowych organizmów, biochemii i jej zastosowania w ochronie środowiska, gospodarki odpadami, roli lasów w obiegu węgla, strategii energetycznych, a także wykorzystania geotermii jako alternatywnego źródła energii.

Na uwagę zasługuje fakt, że jedna publikacja została napisana we współudziale ze studentką kierunku ochrona środowiska.

Listę publikacji wykładowców Katedry Ochrony Środowiska za rok 2021 znajdziesz tu:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/katedry/katedra-ochrony-srodowiska/publikacje-pracownikow-w-2021-roku/

Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wcześniejszymi publikacjami.

Listę publikacji wykładowców Katedry Ochrony Środowiska za rok 2020 znajdziesz tu:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/katedry/katedra-ochrony-srodowiska/publikacje-pracownikow-w-2020-roku/

Listę wybranych publikacji pracowników Katedry Ochrony Środowiska za lata 2015 – 2020 znajdziesz tu:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/katedry/katedra-ochrony-srodowiska/publikacje-pracownikow-w-2020-roku-2/

Wróć do góry