Wśród prac licencjackich obronionych w Katedrze Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie znajdują się także bardzo ambitne prace zrealizowane we współpracy z jednostkami naukowymi. Wiele z nich rozpoczęło się już w trakcie praktyki studenckiej natomiast inne zrealizowane zostały w ramach projektów prowadzonych w danych jednostkach naukowych. W większości przypadków prace te były podstawą lub fragmentem do publikacji naukowych, w których absolwenci Katedry Chemii są współautorami.

Poniżej przykłady prac licencjackich zrealizowanych we współpracy z jednostkami naukowymi:

  • Synteza i modelowanie molekularne pochodnych indolu jako potencjalnych ligandów receptorów 5-HT6 (Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie),
  • Synteza i badania in vitro nowych siarkowych analogów 3-fenylo-4-chinazolinonu, jako potencjalnych ligandów receptorów serotoninowego 5-HT6 i dopaminowego D2 (Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie),
  • Badania spektroskopowe i teoretyczne wpływu podstawienia fluorem na tworzenie molekularnych oddziaływań na przykładzie pochodnych aniliny (Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie),
  • Fingerprint FTIR – testowanie nowej reprezentacji fingerprintu binarnego bazującego na widmach FTIR w zagadnieniu regresji (Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie)
  • Charakterystyka fizykochemiczna i aktywność katalityczna katalizatora miedziowego i niklowego na nośniku SiO2 (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunków chemicznych, w ramach których możesz  jeszcze będąc studentem uczestniczyć w realizacji projektów lub realizować pracę dyplomową we współpracy naukowej z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

W bogatej ofercie kierunków chemicznych w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie znajdziesz:

Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

  • Technologia Chemiczna – studia magisterskie stacjonarne
    • dla absolwentów studiów I stopnia licencjackich – 4 semestry
    • dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich – 3 semestry

Zastanawiasz się? Sprawdź wypowiedzi absolwentów kierunku – dlaczego wybrali studia chemiczne w Tarnowie, jak wspominają te studia i czym zajmują się po ich ukończeniu:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/absolwenci-chemii/

Nie miałeś rozszerzonej chemii?

Jeśli obawiasz się „poważnych” zagadnień chemicznych pomożemy Ci nadrobić ewentualne zaległości i pogłębić wiedzę chemiczną na zajęciach ‘Repetytorium z podstaw chemii’ tak, abyś bez trudu rozpoczął studiowanie.

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej Katedry Chemii ANS w Tarnowie oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdziesz na stronie:

https://anstar.edu.pl/oferta-kierunkow-chemicznych-w-pwsz-w-tarnowie-2/

Zapraszamy do obejrzenia filmu przybliżającego kierunki chemiczne prowadzone w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie:

Wróć do góry