Wśród prac licencjackich obronionych w Katedrze Chemii Akademii Tarnowskiej znajdują się także prace zrealizowane we współpracy z jednostkami naukowymi. Jedne rozpoczęły się jeszcze w trakcie praktyki studenckiej, inne zostały zrealizowane w ramach projektów prowadzonych w danych jednostkach naukowych. W wielu przypadkach prace te były podstawą lub fragmentem do publikacji naukowych, w których absolwenci Katedry Chemii są współautorami.

Poniżej przykłady prac licencjackich zrealizowanych we współpracy z jednostkami naukowymi:

 • Badanie roli cholesterolu w oddziaływaniu z fragmentem transmembranowym receptora 5-HT2A metodami Dynamiki Molekularnej (Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie), Dyplomant: Natalia Bąk, Promotor: dr hab. Rafał Kurczab;
 • Badanie oddziaływań lek – substancja pomocnicza za pomocą spektroskopii ATR – FTIR i obliczeń kwantowo-mechanicznych na przykładzie metamizolu sodu jako substancji aktywnej (Celon Pharma), Dyplomant: Weronika Knap, Promotor: dr hab. Rafał Kurczab;
 • Synteza i modelowanie molekularne pochodnych indolu jako potencjalnych ligandów receptorów 5-HT6 (Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie), Dyplomant: Magdalena Świądro, Promotor: dr hab. Rafał Kurczab;
 • Synteza i badania in vitro nowych siarkowych analogów 3-fenylo-4-chinazolinonu, jako potencjalnych ligandów receptorów serotoninowego 5-HT6 i dopaminowego D2 (Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie), Dyplomant: Anna Wantuch, Promotor: dr hab. Rafał Kurczab;
 • Badania spektroskopowe i teoretyczne wpływu podstawienia fluorem na tworzenie molekularnych oddziaływań na przykładzie pochodnych aniliny (Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie), Dyplomant: Dominika Golonka, Promotor: dr hab. Rafał Kurczab;
 • Fingerprint FTIR – testowanie nowej reprezentacji fingerprintu binarnego bazującego na widmach FTIR w zagadnieniu regresji (Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie), Dyplomant: Kacper Tomaszewski, Promotor: dr hab. Rafał Kurczab;
 • Charakterystyka fizykochemiczna i aktywność katalityczna katalizatora miedziowego i niklowego na nośniku SiO2 (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie), Dyplomant: Alicja Gierszewska, Promotor: dr inż. Piotr Niemiec.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunków chemicznych, w ramach których możesz  jeszcze będąc studentem uczestniczyć w realizacji projektów lub realizować pracę dyplomową we współpracy naukowej z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

Pracę dyplomową przy współpracy z przemysłem możesz realizować na każdym z kierunków chemicznych w Akademii Tarnowskiej. W roku akademickim 2023/2024 oferujemy:

Studia I stopnia:

                ● Chemia – studia licencjackie stacjonarne

Po pierwszym roku studiów studenci Chemii będą mogli wybierać pomiędzy specjalnościami:

 • chemia medyczna
 • chemia stosowana
 • chemia żywności
 • kontrola jakości w chemii

Studia II stopnia:

                ● Technologia Chemiczna – studia magisterskie stacjonarne

 • dla absolwentów studiów I stopnia licencjackich – 4 semestry
 • dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich – 3 semestry

Zastanawiasz się? Sprawdź wypowiedzi absolwentów kierunku – dlaczego wybrali studia chemiczne w Tarnowie, jak wspominają te studia i czym zajmują się po ich ukończeniu:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/absolwenci-chemii/

Nie miałeś rozszerzonej chemii?

Jeśli obawiasz się „poważnych” zagadnień chemicznych pomożemy Ci nadrobić ewentualne zaległości i pogłębić wiedzę chemiczną na zajęciach ‘Repetytorium z podstaw chemii’ tak, abyś bez trudu rozpoczął studiowanie.

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej Katedry Chemii ANS w Tarnowie oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdziesz na stronie:

Zapraszamy do obejrzenia filmu przybliżającego kierunki chemiczne prowadzone w Akademii Tarnowskiej:

Wróć do góry