Zapraszamy do skorzystania z tutoringu akademickiego – niezwykłej formy współpracy z nauczycielami akademickimi naszej uczelni. Zamysłem tutoringu jest pomoc w realizacji celów edukacyjnych i naukowych, związanych z Waszymi studiami w Akademii Tarnowskiej i jednocześnie obszarem specjalizacji Waszego tutora.

W programie tutoringu  każdy student (tutee)  będzie  włączony w cykl spotkań z mentorem – osobą wspierającą młodego człowieka w jego drodze rozwoju edukacyjno-zawodowego. Misją mentora jest stworzenie przestrzeni, w której podopieczny będzie odkrywał swój potencjał – podstawowy budulec kariery opartej na samorealizacji i zintegrowanym rozwoju jednostki.


Mentoring jest formą współpracy, do której zaprosimy pracodawców z firm krajowych i zagranicznych. Podstawowym kluczem przy wyborze mentora będą zainteresowania studenta oraz wiedza, doświadczenie i zaangażowanie przedstawiciela pracodawców. Doradcy zawodowi z Biura Karier Akademii Tarnowskiej – w porozumieniu z tutorami – będą odpowiedzialni za koordynację działań prowadzących do współpracy z mentorami, którzy pomogą Państwu – naszym Studentom – zbudować bazę do kreowania satysfakcjonującej ścieżki rozwoju zawodowego.   

Tutoring wywodzi się z brytyjskich doświadczeń edukacyjnych, został zapoczątkowany na uniwersytetach Oxford i Cambridge. Jest innowacyjną, spersonalizowaną, metodą pracy dydaktycznej skoncentrowanej na odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnego potencjału studenta. To forma edukacji przy wykorzystaniu zarówno podejścia naukowego, jak również rozwojowego. To odejście od masowego charakteru kształcenia. Tutoring to proces wspomagania rozwoju studenta poprzez wzmacnianie jego niezależności, sprawczości i odpowiedzialności za własny rozwój. Program tutoringu w AT zakłada indywidualną pracę tutora ze studentem, opiera się na relacji człowieka z człowiekiem, mistrza z uczniem. Koncentruje się na mocnych stronach i celach studenta. Tutoring to czas na budowanie samoświadomości i refleksji nad dalszym rozwojem – zawodowym, naukowym, osobistym i społecznym. Tutoring akademicki pomaga w rozwijaniu określonego obszaru wiedzy, umiejętności samodzielnego jej zdobywania, uczy sztuki wykorzystywania własnych talentów oraz wzmacnia zainteresowania studenta. Proces współpracy nakierowany jest na rozwój podopiecznego w zakresie umiejętności akademickich, między innymi: pisanie tekstów, prezentacja wiedzy, dyskusja.


Tutoring akademicki w Akademii Tarnowskiej skierowany jest do studentów:

  • wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (studiów stacjonarnyh),
  • nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku studiów, dla studentów, którzy bezwarunkowo zaliczyli semestr poprzedzający rok akademicki, w którym ma odbyć się tutoring.

Rekrutacja na tutoriale prowadzone w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024 będzie przebiegała w następujących terminach:

  • do 20.09.2023 r. – składanie dokumentów na tutorial – na adres mailowy Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej (uceu@atar.edu.pl) należy wysłać CV oraz list motywacyjny uzasadniający wybór tutora i tematyki tutorialu;
  • do 29.09.2023 r. – informacja o zakwalifikowaniu kandydata na indywidualną rozmowę z tutorem;
  • 02.10.2023 r. – indywidualne rozmowy z tutorem. Informacja o zakwalifikowaniu kandydata na tutorial;
  • od 20.10.2023 r. – Tutoriale.

Listy nauczycieli akademickich pełniących funkcję tutorów w roku akademickim 2023/2024 znajdują się pod poniższymi linkami:

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Wróć do góry