W ramach przemysłu chemicznego funkcjonuje olbrzymia liczba podsektorów, gałęzi, procesów czy produktów niezbędnych do funkcjonowania innych dziedzin istotnych dla życia całego społeczeństwa. Chemia jest więc jedną z kluczowych branż, a chemik to poszukiwany zawód.

Chcesz studiować z pasją?

Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

To propozycja dla Ciebie!

W bogatej ofercie kierunków chemicznych w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie znajdziesz:

Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

  • Technologia Chemiczna – studia magisterskie stacjonarne
    • dla absolwentów studiów I stopnia licencjackich – 4 semestry
    • dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich – 3 semestry

Jeżeli chciałbyś pracować w laboratorium analitycznym i poznawać sposoby badania składu wyrobów chemicznych, kosmetycznych, farmaceutycznych, spożywczych czy próbek środowiskowych to zwróć uwagę na specjalność Kontrola Jakości w Chemii. To jedna z pięciu specjalności, na którą po pierwszym roku studiów mogą zdecydować się studenci Chemii ANS w Tarnowie.

To gdzie znajdziemy zatrudnienie kończąc studia chemiczne zależy przede wszystkim od naszych zainteresowań i wybranej specjalizacji.

Kontrola Jakości w Chemii oferuje praktyczne podejście do zagadnień z zakresu analityki i monitorowania jakości produktów różnych gałęzi przemysłu. Studenci uczą się metod identyfikacji związków chemicznych, posługiwania nowoczesną aparaturą analityczną, opracowywania procedur analitycznych oraz stosowania metod obliczeniowych do badania struktury i oddziaływań związków chemicznych. Absolwenci posiadają więc umiejętności samodzielnego prowadzenia badań w laboratoriach analitycznych z zastosowaniem nowoczesnych technik instrumentalnych, separacyjnych oraz klasycznych metod analizy jakościowej i ilościowej.

Zastanawiasz się? Sprawdź wypowiedzi absolwentów kierunku – dlaczego wybrali studia chemiczne w Tarnowie, jak wspominają te studia i czym zajmują się po ich ukończeniu:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/absolwenci-chemii/

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej Katedry Chemii ANS w Tarnowie oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdziesz na stronie:

https://anstar.edu.pl/oferta-kierunkow-chemicznych-w-pwsz-w-tarnowie-2/

Wróć do góry