Dokonaliśmy przeglądu aktywności naukowej pracowników Katedry Ochrony środowiska. Wyniki są bardzo dobre. Tylko w roku 2022 sześciu wykładowców i ekspertów prowadzących zajęcia na kierunku ochrona środowiska było autorami łącznie 17 publikacji naukowych. Co ważne, większość prac opublikowano w renomowanych czasopismach zagranicznych, a część uzyskała wysoką punktację wg listy Ministerstwa Edukacji i Nauki (80 pkt. i 70 pkt.). Prace z roku 2022 dotyczyły między innymi: ekologii, ochrony przyrody, biochemii i jej zastosowania w ochronie środowiska oraz gospodarki odpadami.

Na uwagę zasługuje fakt, że w wypadku trzech publikacji, do współautorstwa zostali zaproszeni studenci kierunku ochrona środowiska. Jest to efektem tego, że na ochronie środowiska kształcimy na wysokim poziomie, a nasi naukowcy chętnie pomagają studentom w rozwoju naukowym.

Lista publikacji wykładowców Katedry Ochrony środowiska za 2022 rok:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/katedry/katedra-ochrony-srodowiska/publikacje-pracownikow-w-2022-roku/

Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wcześniejszymi publikacjami

Listę publikacji wykładowców Katedry Ochrony środowiska za rok 2021 znajdziesz tu:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/katedry/katedra-ochrony-srodowiska/publikacje-pracownikow-w-2021-roku/

Listę publikacji wykładowców Katedry Ochrony środowiska za rok 2020 znajdziesz tu:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/katedry/katedra-ochrony-srodowiska/publikacje-pracownikow-w-2020-roku/

Listę wybranych publikacji pracowników Katedry Ochrony środowiska za lata 2015 – 2020:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/katedry/katedra-ochrony-srodowiska/publikacje-pracownikow-w-2020-roku-2/

Wróć do góry