Dokumenty: 2021 rok


Dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku – wczasy pod gruszą

Szanowni Państwo,

Komisja ZFŚS informuje, że od 25.05.2021 roku do 06.06.2021 roku na Portalu Pracowniczym można składać oświadczenia o dochodach w celu uzyskiwania dofinansowań w 2021 roku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Logowanie – Portal Pracownika: https://tiny.pl/rzxsn

Procedura:

1. Złożenie oświadczenie – instrukcja

Po zaakceptowaniu oświadczenia przez członków Komisji ZFŚS, pracownik otrzyma informację drogą mailową o jego akceptacji.

2. Złożenie wniosku – instrukcja

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku należy złożyć po otrzymaniu informacji o akceptacji oświadczenia, w terminie do 13.06.2021 r.

Emeryci PWSZ w Tarnowie składają oświadczenia oraz wnioski (w zaklejonej kopercie) jednocześnie w nieprzekraczalnym terminie do 13.06.2021 drogą pocztową lub na Dzienniku Podawczym A024.

Szczegółowe instrukcje jak korzystać z Portalu Pracownika znajdziecie Państwo na stronie Działu Obsługi Informatycznej

Pozdrawiamy
Komisja ZFŚS,
Dział Obsługi Informatycznej

Dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku wiosennego

Szanowni Państwo,

aby skorzystać w tym roku z dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie, proszę przesłać na adres zfss@anstar.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.04.2021 r. wiadomość następującej treści:

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie wypoczynku wiosennego zorganizowanego we własnym zakresie.
Imię i nazwisko pracownika
Jednostka organizacyjna/emeryt
Data złożenia oświadczenia

Wysokość dofinansowania będzie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 25/2021 Rektora PWSZ w Tarnowie z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, emeryta lub rencisty PWSZ w Tarnowie (Oświadczenie z 2020r).

Informujemy jednocześnie, że z uwagi na obecną sytuację pandemiczną nie będzie możliwe składanie wniosków o dofinansowanie w formie papierowej.

Osoby, które nie korzystały w 2020 roku ze świadczeń ZFŚS powinny przesłać wniosek o dofinansowanie wypoczynku oraz złożyć oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Z poważaniem
Komisja ZFŚS

Dokumenty: 2020 rok

Dofinansowanie do wypoczynku letniego

Dofinansowanie do wypoczynku wiosennego

Szanowni Państwo

Z oczywistych względów zaplanowany wyjazd do Teatru Roma na spektakl Aida nie odbędzie się. Na chwilę obecną trudno przewidzieć kiedy mógłby on dojść do skutku, w związku z czym osobom, które wpłaciły zaliczkę będzie ona zwrócona w kasie po zakończeniu okresu nadzwyczajnego trybu pracy uczelni.

W imieniu Komisji ZFŚS
Tomasz Kołacz

Dokumenty: 2019 rok

Dofinansowanie do wypoczynku zimowego

Dofinansowanie do wypoczynku letniego


Dofinansowanie do wypoczynku wiosennego


Wycieczka POD SŁOŃCEM TOSKANII WŁOCHY 15-21.09.2019


Dokumenty: 2018 rok

Dofinansowanie do wypoczynku zimowego

Dofinansowanie do wypoczynku wiosennego

Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie

Dofinansowanie do VI Jesiennego Rajdu PWSZ

Informacja o sytuacji życiowej

Dokumenty: 2017 rok

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku zimowego

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (GRUSZKA)

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie


Dokumenty: 2016 rok

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku zimowego organizowanego we własnym zakresie

Zaproszenie na Szósty Jesienny Rajd PWSZ

Szanowni Państwo,

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaprasza do zapoznania się z informacją w sprawie możliwości wzięcia udziału w Szóstym Jesiennym Rajdzie PWSZ
w Tarnowie.

Z pozdrowieniami Komisja ZFŚS

ZAPROSZENIE 2017 – Zawoja

Wróć do góry