Dla tegorocznych maturzystów zbliża się czas odpoczynku po trudach związanych z egzaminami maturalnymi. Jest to też czas dokonywania ważnych wyborów związanych z  kolejnymi etapem edukacji – studiami.

Już teraz zachęcamy do zapoznanie się z ofertą studiów chemicznych w Katedrze Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Studia chemiczne w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie to przede wszystkim nowoczesny tryb kształcenia łączący naukę teorii z bardzo konkretnym zdobywaniem umiejętności praktycznych. Studenci kierunków chemicznych, oprócz wielu godzin ćwiczeń spędzonych w laboratoriach Uczelni, w programie studiów mają zaplanowane 6 miesięcy praktyki zawodowej, dzięki której poznają  problematykę i specyfikę prac prowadzonych w ośrodkach przemysłowych, badawczych, naukowo – badawczych i analitycznych. Jest to doskonała okazja do zdobycia dodatkowych doświadczeń i nawiązania współpracy na przyszłość.

W Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie studia chemiczne można realizować jako:

  • studia licencjackie (forma stacjonarna lub niestacjonarna) – kierunek CHEMIA
  • studia inżynierskie (forma stacjonarna) – kierunek CHEMIA STOSOWANA

Studia licencjackie na kierunku Chemia, niezależnie od formy, mają profil praktyczny i prowadzone są przez sześć semestrów.

Studenci kierunku Chemia, studia stacjonarne, po pierwszym roku studiów wybierają swoją dalszą ścieżkę kształcenia w ramach jednej ze specjalności:

  • chemia medyczna
  • chemia stosowana
  • chemia żywności
  • kontrola jakości w chemii
  • chemia w nauce i gospodarce – NOWOŚĆ!

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, z myślą o osobach czynnych zawodowo, które chcą rozwijać swoją wiedzę, uzyskać nowe kwalifikacje i zwiększyć kompetencje, Katedra Chemii prowadzi studia na kierunku Chemia także w formie niestacjonarnej.

Studenci kierunku Chemia, studia niestacjonarne, kształcą się w ramach specjalności chemia stosowana.

Dla osób zainteresowanych tytułem zawodowym inżyniera Katedra Chemii przygotowała propozycję studiów na kierunku Chemia Stosowana, studia stacjonarne. Studia inżynierskie na kierunku Chemia Stosowana mają profil praktyczny i prowadzone są przez siedem semestrów.

Studia chemiczne I stopnia mają na celu przekazanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu chemii, przygotowującej do wyzwań stawianych przez stale dynamicznie zmieniający się rynek pracy bądź dalszej nauki na różnego rodzaju studiach II stopnia (magisterskich).

Studia na kierunku Chemia w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie otwierają przed studentami wiele możliwości a także pozwalają na rozwijanie pasji w Naukowym Kole Chemików OZON.

Rekrutacja na studia prowadzona jest poprzez stronę https://rekrutacja.anstar.edu.pl, na której  znaleźć można komplet informacji dotyczących naboru (m. in. regulamin postępowania rekrutacyjnego, terminy i warunki kwalifikacji).

Rekrutacja rozpocznie się 1 czerwca.

Wróć do góry