W kwietniu br. roku studenci III roku kierunku Chemia w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie uczestniczyli, w ramach zajęć, w wycieczce do firmy CERTECH w Niedomicach.

Firma CERTECH jest obecna na rynku od 25 lat i aktualnie zatrudnia około 240 pracowników. Wśród pracowników firmy zatrudnieni są także absolwenci Katedry Chemii ANS w Tarnowie.

Podczas wycieczki edukacyjnej studenci Chemii mieli okazję zapoznać się ze specyfiką prac prowadzonych w całym przedsiębiorstwie. Wykwalifikowany personel zaprezentował studentom badania prowadzone w laboratorium w zakresie kontroli jakości produktów wytwarzanych z bentonitu. Bardzo interesująca okazała się także wizyta w laboratorium, w którym prowadzone są badania umożliwiające produkcję kosmetyków dla ludzi i zwierząt według własnych receptur.

Wycieczki edukacyjne do przedsiębiorstw, których działalność związana jest z branżą chemiczną stanowią doskonała okazję do zdobycia cennej wiedzy bezpośrednio od praktyków.

Komplet informacji na temat oferty dydaktycznej Katedry Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie oraz szczegóły procesu rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 znaleźć można na stronie:

https://pwsztar.edu.pl/oferta-kierunkow-chemicznych-w-pwsz-w-tarnowie/?param=CH

Wróć do góry