W dniu 29 kwietnia br. w murach Akademii Nauk Stosowanych odbył się I etap trzeciej edycji Tarnowskiego Konkursu Chemicznego. Konkurs organizowany jest przez nauczycieli akademickich Katedry Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie i odbywa się pod patronatem honorowym JM Rektor ANS w Tarnowie, dr hab. Małgorzaty Kołpy, prof. Uczelni.

W trzeciej edycji konkursu wzięło udział blisko 100. uczniów szkół podstawowych z: Biadolin Szlacheckich,  Dąbrowy Tarnowskiej, Jasła, Jastrzębiej, Kielc, Krakowa, Kurozwęk, Mielca, Pawęzowa, Ropczyc, Ryglic, Skrzyszowa. Szczucina,  Tarnowa, Wojnicza, Woli Rzędzińskiej oraz Żabna.

II etap konkursu odbędzie się 13 maja br. i weźmie w nim udział nie więcej niż 16 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w I etapie konkursu. Wówczas uczniowie zmierzą się nie tylko z kolejną porcją zadań teoretycznych ale również zadaniami doświadczalnymi.

Tarnowski Konkurs Chemiczny ma zasięg ogólnopolski a jego celem jest umożliwienie uczniom szkół podstawowych, zainteresowanym chemią, sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności oraz rozbudzanie zainteresowania uczniów nauką chemii.

Wróć do góry