W dniu 13 maja 2023 roku miały miejsce, ostatnie w tym roku szkolnym, Warsztaty Przyszłego Naukowca organizowane wspólnie przez Katedrę Chemii Akademii Tarnowskiej oraz Fundację Edumocni.

Tym razem 25-letnia Uczelnia gościła uczniów szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 2 z Dębicy, Szkoły Podstawowej nr 1 z Tarnowa, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Siemiechowa oraz  Niepublicznej Niepłatnej Szkoły Podstawowej z Tarnowa.

Uczniowie po sprawnym, krótkim wprowadzeniu w tematykę warsztatów, oraz zapoznaniu się z osobami prowadzącymi przenieśli się z sali wykładowej do chemicznych i fizycznych pracowni laboratoryjnych. Warsztaty rozpoczęły się od standardowych procedur tj. wyjaśnienia zasad BHP pracy w laboratorium chemicznym oraz zapoznania uczniów z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych. Następnie uczniowie przystąpili do wykonywania zaplanowanych zadań eksperymentalnych pod opieką wykładowców Katedry Chemii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Tarnowskiej.

Tematyka warsztatów chemicznych oscylowała wokół podstawy programowej z chemii w szkole podstawowej poszerzonej o zagadnienia chemii roztworów wodnych, w tym skalę pH, wskaźniki, badanie odczynu substancji nieorganicznych oraz syntezy wybranych soli. Uczniowie pod okiem wykładowcy z Katedry Chemii mieli doskonałą okazję na weryfikację i ugruntowanie wiedzy teoretycznej zdobytej w szkolnej ławce oraz doświadczalne sprawdzenie jej w laboratorium chemicznym. Zagadnienia fizyczne sfokusowane były na elektrostatykę, prąd stały oraz przewodność roztworów wodnych różnych substancji życia codziennego spotykanych w warunkach domowych (np. cytryny, ogórki, sól kuchenna itd. itp.). Całość warsztatów jak zwykle przebiegała w bardzo naukowej, ale i przyjemnej atmosferze.

Katedra Chemii Akademii Tarnowskiej od wielu lat wspiera w rozwoju nie tylko studentów, ale również uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych podejmując szereg inicjatyw, które mają za zadanie rozbudzić ciekawość i pokazać, że nauka nie musi być nudna. Z myślą o uczniach prowadzone są m.in. Tarnowskie Piątki Chemiczne, Tarnowski Konkurs Chemiczny, zajęcia dla klas patronackich, prezentacje podczas Dni Otwartych czy zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Specjalnie dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego prowadzona jest strona Matura Próbna z Chemii, na której zamieszczane są zadania typu maturalnego przygotowane przez nauczycieli akademickich Katedry Chemii Akademii Tarnowskiej.

Projekt Warsztaty Przyszłego Naukowca realizowany jest w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Wróć do góry