Okres rozpoczynających się wakacji stał się okazją do rozmowy dr Agata Lady, Kierownik Katedry Chemii Akademii Tarnowskiej z absolwentką kierunku Chemia, Panią Aleksandrą Zygułą, która pracę licencjacką pt. „Metodyka badań farb przemysłowych oraz dobór systemu malarskiego” napisała pod kierunkiem dr inż. Piotra Niemca.

Pani Aleksandra studia chemiczne rozpoczęła w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie od roku akademickiego 2020/2021, zaś dyplom licencjata Chemii otrzymała w 2023 roku kończąc Akademię Tarnowską.

Od 2023 roku związana jest zawodowo z firmą PTH Certach Sp. z o.o. w Niedomicach, w której pracuje na stanowisku laborantki. Równocześnie kontynuuje studia II stopnia na Technologii chemicznej i po wakacjach rozpocznie badania do pracy magisterskiej na tymże kierunku. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy zawodowe i edukacyjne Pani Aleksandry!

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem przeprowadzonym z Panią Aleksandrą Zygułą.

Katedra Chemii AT zachęca do zapoznania się z ofertą kierunków chemicznych w Akademii Tarnowskiej. W bogatej ofercie kierunków chemicznych znajdziesz:

Studia I stopnia:

            ● Chemia

– studia licencjackie stacjonarne (specjalności do wyboru: Chemia Medyczna, Chemia Stosowana, Chemia Żywności, Kontrola Jakości w Chemii)

– studia licencjackie niestacjonarne (specjalność: Chemia Stosowana)

Studia II stopnia:

            ● Technologia Chemiczna    

– studia magisterskie stacjonarne

Dla studentów posiadających tytuł zawodowy licencjata studia rozpoczynają się w październiku i trwają 4 semestry. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera, co oznacza, że kończąc ten kierunek uzyskują dodatkowe dwa tytuły.

Zastanawiasz się? Sprawdź wypowiedzi absolwentów kierunku – dlaczego wybrali studia chemiczne w Tarnowie, jak wspominają te studia i czym zajmują się po ich ukończeniu:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/absolwenci-chemii/

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej Katedry Chemii Akademii Tarnowskiej oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdziesz na stronie:

https://anstar.edu.pl/bogata-oferta-studiow-chemicznych-w-ans-w-tarnowie/

Wróć do góry