Na przełomie czerwca/lipca na kierunku Technologia chemiczna odbył się najważniejszy dla każdego studenta egzamin, będący zwieńczeniem studiów – egzamin dyplomowy. W gronie tegorocznych Absolwentów studiów II stopnia na kierunku Technologia chemiczna, uzyskując tytuł mgr inż., znaleźli się także Absolwenci studiów I stopnia kierunku Chemia. Serdecznie gratulujemy wszystkim tegorocznym Absolwentom!

Co warte podkreślenia są to absolwenci, którzy 2 lata temu zdobyli tytuł licencjata na kierunku Chemia, ale także absolwenci kierunku Chemia z wcześniejszych lat, którzy powrócili na Akademię Tarnowską, aby kontynuować swoją naukę chemii.

Warto zapoznać się z ofertą studiów chemicznych w Akademii Tarnowskiej:

  • Jeśli chcesz zacząć swoją przygodę ze studiowaniem zapraszamy na studia I stopnia na kierunku Chemia. Są to studia licencjackie:

stacjonarne (specjalności do wyboru: Chemia Medyczna, Chemia Stosowana, Chemia Żywności, Kontrola Jakości w Chemii)

niestacjonarne (specjalność: Chemia Stosowana)

  • Jeżeli jesteś absolwentem Kierunku Chemia i chcesz kontynuować swoją przygodę z chemią zapraszamy na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna. Są to studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne, dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy licencjata. Studia rozpoczynają się w październiku i trwają 4 semestry, a absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Zastanawiasz się? Sprawdź wypowiedzi absolwentów kierunku – dlaczego wybrali studia chemiczne w Tarnowie, jak wspominają te studia i czym zajmują się po ich ukończeniu:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/absolwenci-chemii/

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej Katedry Chemii Akademii Tarnowskiej oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdziesz na stronie:

https://anstar.edu.pl/bogata-oferta-studiow-chemicznych-w-ans-w-tarnowie/

Wróć do góry