Autorzy programu studiów kierując się dotychczasowym doświadczeniem mają świadomość, że nie wszystkie efekty uczenia przypisane nauczaniu w szkołach średnich zostały rzeczywiście osiągnięte.

Wszystkie zajęcia są tak zaplanowane, aby mogły poradzić sobie na nich również osoby, które w szkole średniej miały znikomą liczbę godzin z przedmiotów ścisłych, zwłaszcza chemii, biologii i matematyki. Pozwala to na podjęcie studiów na kierunku ochrona środowiska dla absolwentów liceów i techników, których profil nauczania nie był powiązany z ochroną środowiska. Wszystkiego nauczymy Was od podstaw!

Zrezygnowano z wykładów na części zajęć, zastępując je ćwiczeniami audytoryjnymi lub ćwiczeniami praktycznymi albo seminariami. Umożliwiającymi lepsze dotarcie do studentów o różnym poziomie przygotowania i uzdolnień.

Aby osiągnąć założone cele, właściwe zajęcia z chemii i biochemii zostały przesunięte o jeden semestr, aby po zakończonych kursach wyrównawczych umożliwić płynne przejście do studiowania tych przedmiotów na poziomie akademickim. Ćwiczenia z matematyki odbywać się będą na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, zgodnie z możliwościami studentów.

Więcej informacji o przedmiotach znajdziesz w Harmonogramach realizacji programów studiów.

Zapoznaj się z programem studiów na kierunku ochrona środowiska:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/ochrona-srodowiska/harmonogramy-realizacji-programow-studiow/

Nie czekaj i już dziś zarejestruj się w systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów:

https://rekrutacja.anstar.edu.pl/studia-i-stopnia/ochrona-srodowiska/

https://erk.pwsztar.edu.pl/

cof
Wróć do góry