Wycieczki edukacyjne studentów Katedry Chemii Akademii Tarnowskiej do wybranych wydziałów Grupy Azoty S.A. w Tarnowie są żywym dowodem na współpracę pomiędzy Uczelnią a Grupą Azoty S.A., która stanowi wspaniała okazję do poniesienia kompetencji praktycznych przez studentów.

Wiosną bieżącego roku akademickiego studenci Katedry Chemii uczestniczyli w cyklu spotkań z pracownikami wybranych wydziałów Grupy Azoty S.A., Spotkania te zawsze poprzedzone były szkoleniem BHP, podczas którego studenci zapoznani zostali z zasadami obowiązującymi zwiedzających na terenie przedsiębiorstwa.

W ramach wycieczek studenci odwiedzili Centrum Projektowania i Rozwoju Aplikacji, Centrum Badań i Analiz, Centrum Badawczo – Rozwojowe oraz Wydział Polimeryzacji Kaprolaktamu. Rozmowy z wykwalifikowaną kadrą, zapoznanie z budową, zasadą działania i zastosowaniem specjalistycznej aparatury znacząco poszerzyły wiedzę studentów Katedry Chemii.

            Warto zapoznać się z ofertą studiów chemicznych na Akademii Tarnowskiej, podczas których jedną z form zajęć są wycieczki edukacyjne do przedsiębiorstw, których działalność związana jest z branżą chemiczną. To doskonała okazja do zdobycia cennej wiedzy i bezpośredniego kontaktu z pracodawcą a także nieoceniona okazja do łączenia teorii z praktyką.

W bogatej ofercie kierunków chemicznych znajdziesz:

Studia I stopnia:

            ● Chemia

– studia licencjackie stacjonarne (specjalności do wyboru: Chemia Medyczna, Chemia Stosowana, Chemia Żywności, Kontrola Jakości w Chemii)

– studia licencjackie niestacjonarne (specjalność: Chemia Stosowana)

Studia II stopnia:

            ● Technologia Chemiczna

– studia magisterskie stacjonarne

Dla studentów posiadających tytuł zawodowy licencjata rozpoczynają się w październiku i trwają 4 semestry. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera, co oznacza, że kończąc ten kierunek uzyskują dodatkowe dwa tytuły.

Zastanawiasz się? Sprawdź wypowiedzi absolwentów kierunku – dlaczego wybrali studia chemiczne w Tarnowie, jak wspominają te studia i czym zajmują się po ich ukończeniu:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/absolwenci-chemii/

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej Katedry Chemii Akademii Tarnowskiej oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdziesz na stronie:

https://anstar.edu.pl/bogata-oferta-studiow-chemicznych-w-ans-w-tarnowie/

Wróć do góry