Wydział Humanistyczny


Dziekan Wydziału – dr Joanna Graca
dyżur stacjonarny w semestrze zimowym 2023/2024:
środa – godz. 10.30 – 11.15
W dniu 08.11.2023 r. dyżur dr Joanny Gracy, Dziekana WH nie odbędzie się.
oraz w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się (stacjonarnie lub online)
lub kontakt mailowy dziekan_wh@atar.edu.pl

Prodziekan Wydziału – mgr Renata Kozioł
dyżur stacjonarny w semestrze zimowym 2023/2024:
środa – godz. 13.00 – 14.00
oraz w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się (stacjonarnie lub online)
lub kontakt mailowy  r_koziol@atar.edu.pl


W skład Wydziału Humanistycznego wchodzą trzy Katedry:
I. Katedra Filologii
Kierownik Katedry – mgr Jadwiga Chwistek
e-mail: j_chwistek@atar.edu.pl

 Kierunek: filologia angielska
Zastępca Kierownika Katedry Filologii ds. Filologii Angielskiej – mgr Marta Pałucka
/e-mail: m_palucka@atar.edu.pl/

Kierunek: filologia romańska
Kierunek: Język francuski dla potrzeb zawodowych

Zastępca Kierownika Katedry Filologii ds. Filologii Romańskiej – dr Magdalena Szczepanik-Ninin
/e-mail: m_szninin@atar.edu.pl/

Kierunek: filologia germańska
Kierunek: języki obce w komunikacji (e-)biznesowej)

Zastępca Kierownika Katedry Filologii ds. Filologii Germańskiej – dr Radosław Pytlik
/e-mail: r_pytlik@atar.edu.pl/

II. Katedra Filologii Polskiej
Kierownik Katedry – dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. AT
Zastępca Kierownika Katedry – dr Elżbieta Kwinta

III. Katedra Pedagogiki
Kierownik Katedry Pedagogiki- dr Wanda Kulesza

IV. Katedra Psychologii
Kierownik Katedry Psychologii- dr Piotr Pudło
/e-mail: p_pudlo@atar.edu.pl/

Kierunki studiów:


Strategia rozwoju Wydziału Humanistycznego PWSZ w Tarnowie na lata 2020-2025

Strategia rozwoju WH_2020-2025

Wróć do góry