Wykaz egzaminów i zaliczeń na kierunku JOwKeB w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024: tutaj

E = egzamin; ZO = zaliczenie z oceną; Z = zaliczenie  

Rok akademicki 2023/2024, letnia sesja egzaminacyjna

Wróć do góry