Opiekun praktyk zawodowych

dr Grzegorz Markowski

Studenci odbywają praktyki zawodowe (960 godzin) w IV i VI semestrze studiów w przedsiębiorstwach – u zadeklarowanych interesariuszy zewnętrznych naszej Uczelni, którzy oferują miejsca praktyk studenckich

Wróć do góry