Pełna dokumentacja dotycząca programu studiów znajduje się w załącznikach do Uchwały nr 65_2023 Senatu Akademii Tarnowskiej:

Uchwała nr 65_2023

Harmonogram realizacji programu studiów stanowi załącznik nr 4 do Uchwały.

Kierunkowe efekty uczenia się stanowią załącznik nr 3 do Uchwały.

 

 

Wróć do góry