Studenckie Koło Naukowe Katedry Prawa


W dniu 2 stycznia 2023 r. pod nr 1/2023 Studenckie Koło Naukowe Katedry Prawa (KNKP) zostało wpisane do rejestru uczelnianych organizacji studenckich ANS w Tarnowie.

Opiekun Koła w roku akademickim 2022/2023
Dr Krzysztof Chmielarz

Spotkanie Koła Naukowego Katedry Prawa z Przewodniczącym Rady Powiatu Tarnowskiego

W dniu 16 maja 2023 r. odbyła się LV Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego, w której uczestniczyli członkowie Koła Naukowego Katedry Prawa.


Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Katedry Prawa od 2 października 2023 r. jest Pani adwokat mgr Alicja Mól.Z ramienia Katedry Prawa Akademii Tarnowskiej Dr Krzysztof Chmielarz uczestniczył w zebraniu naukowym Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbyło się 15 listopada 2023 r. w formule hybrydowej tj. stacjonarnie oraz online za pośrednictwem platformy MS Teams. W czasie spotkania referat wygłosił Pan Dr Mariusz Kotulski sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

.

W dniu 20 grudnia 2023 r. członkowie Koła Naukowego Katedry Prawa wraz z Opiekunem Koła Panią mecenas mgr Alicją Mól, wizytowali Sejm RP oraz centralę PZU w Warszawie.

Z ramienia Katedry Prawa Akademii Tarnowskiej Dr Krzysztof Chmielarz uczestniczył w zebraniu naukowym Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbyło się 20 grudnia 2023 r. w formule hybrydowej tj. stacjonarnie oraz online za pośrednictwem platformy MS Teams. W czasie spotkania referat zatytułowany: „Prawna inkluzja działań i czynności administracji publicznej” wygłosił Pan Dr Mariusz Krawczyk.

W dniu 26 lutego 2024 r. w
Sąd
zie Okręgowym
w Tarnowie
odbyła się studencka debata
– członków Koła Naukowego Katedry Prawa Akademii Tarnowskiej

na temat:
Kara śmierci
– powracający problem
.

Z ramienia Katedry Prawa Akademii Tarnowskiej Dr Krzysztof Chmielarz uczestniczył w zebraniu naukowym Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbyło się 20 marca 2024 r. w formule hybrydowej tj. stacjonarnie oraz online za pośrednictwem platformy MS Teams. W czasie spotkania referat zatytułowany: Sprawiedliwość a jurysdykcyjne stosowanie prawa przez administrację publiczną, wygłosił Pan Dr Przemysław Wszołek.

Dni Otwarte Akademii Tarnowskiej

W ramach Dni Otwartych Akademii Tarnowskiej, Koło Naukowe Katedry Prawa pod opieką Pani mecenas mgr Alicji Mól, przygotowało dla młodzieży odwiedzającej uczelnię – Quizlet o prawie oraz Symulację rozprawy karnej.

W dniach 19-21 maja 2024 r. z inicjatywy Dr hab. Anny Kościółek, Prof. Uczelni odbyła się wizyta zagraniczna pracowników naukowych Akademii Tarnowskiej, w trakcie której doszło do podpisania listów intencyjnych pomiędzy Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Oradei a Katedrą Prawa Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego Akademii Tarnowskiej oraz pomiędzy Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu w Oradei a Katedrą Ekonomii Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego Akademii Tarnowskiej.

Zawarte porozumienia dotyczą: wymiany pracowników i studentów oraz materiałów naukowych i publikacji informacyjnych, wspólnych spotkań naukowych, a także rozwoju wspólnych projektów badawczych.

Akademię Tarnowską na Uniwersytecie w Oradei reprezentowali: Mgr inż. Barbara Partyńska-Brzegowy Prodziekan Wydziału; Dr Krzysztof Chmielarz Kierownik Katedry Prawa; Dr Dorota Koptiew, Prof. Uczelni Z-ca Kierownika Katedry Ekonomii oraz Dr hab. Anna Kościółek, Prof. Uczelni.

List intencyjny zawarł Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Oradei Dr Cristian Dumitru Mihes z Kierownikiem Katedry Prawa Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego Akadami Tarnowskiej Dr. Krzysztofem Chmielarzem.

Z ramienia Katedry Prawa Akademii Tarnowskiej Dr Krzysztof Chmielarz uczestniczył w zebraniu naukowym Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbyło się 22 maja 2024 r. W czasie spotkania referat zatytułowany: „Ewolucja zasady dobrego sąsiedztwa„, wygłosiła Pani Dr Joanna Człowiekowska sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Konferencja Koła Naukowego Katedry Prawa

przeprowadzony Konkurs referatów studentów Akademii Tarnowskiej.

W dniu 24 maja 2024 r. w Akademii Tarnowskiej odbyła się Konferencja Koła Naukowego Katedry Prawa, w ramach której został przeprowadzony konkurs referatów.

Prezentacje studentów oceniało jury, w następującym składzie:

Pan dr inż. Jarosław Mikołajczyk, prof. Uczelni Przewodniczący jury – Dziekan Wydziału Administracyjno – Ekonomicznego

Prof. dr hab. Piotr Dobosz – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pan dr Krzysztof Chmielarz – Kierownik Katedry Prawa Akademii Tarnowskiej

Dziekan Krakowskiej Izby Adwokackiej Pan Mecenas Aleksander Gut wyznaczył jako członka jury reprezentanta Rady Adwokackiej w Krakowie Pana Mecenasa Roberta Piekarczyka

Każdy ze studentów zgłaszających swój referat na konkurs otrzymał nagrodę w postaci bonu podarunkowego do sieci sklepów Empik, zaś jury wyłoniło trzech studentów, którzy zdobyli następujące miejsca na podium:

1 miejsce Wiktor Kornaus,

2 miejsce Dominika Stachowska,

3 miejsce Gabriela Kumorowska.

Wymogi przygotowania artykułu pokonferencyjnego w monografii prawniczej

Wróć do góry