Pięcioletnie jednolite studia na kierunku prawo należą do prestiżowych kierunków studiów w Polsce i na świecie. Od lat mieszczą się w czołówce najpopularniejszych i najchętniej wybieranych kierunków studiowania. Studia na kierunku prawo zapewnią wykształcenie prawnicze na poziomie magisterskim. Absolwent zdobywa wiedzę do sprawnego poruszania się w obrębie struktur państwa oraz kształtuje umiejętności interpretowania tekstów prawnych z wykorzystaniem doktryny i orzecznictwa. Przekazywana wiedza przygotowuje także do podjęcia kariery naukowej w zakresie prawa lub ze względu na praktyczny profil studiów szeroko pojętej kariery zawodowej prawnika.

Program studiów łączy treści ogólne i teoretyczne z treściami specjalizacyjnymi pozwalającymi wyposażyć absolwentów w praktyczne umiejętności przygotowując studentów nie tylko do aplikacji prawniczych i pracy w zawodach prawniczych, ale także do aktywności w przedsiębiorstwach w roli prawników wewnętrznych (in house), jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Bogaty wybór przedmiotów specjalnościowych m.in.: prawo celne, prawo dewizowe, prawo gospodarcze UE, prawo karne skarbowe, prawo karne wykonawcze, prawo międzynarodowe publiczne, wykładnia i interpretacja prawa, prawo wyborcze, prawo bankowe, legal english, prawo medyczne, system dozoru elektronicznego, aplikacja sędziowska, aplikacja prokuratorska, aplikacja adwokacka, aplikacja radcowska, aplikacja notarialna, aplikacja komornicza.

Absolwent kierunku prawo uzyskuje tytuł zawodowy magistra prawa uprawniający do składania egzaminów na aplikacje prawnicze. Ponadto, absolwent przygotowany jest do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych oraz podjęcia kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich).

Wróć do góry