Bieżący rok akademicki był okazją dla studentów kierunku Chemia,studiów zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych, do zdobycia wiedzy dotyczącej funkcjonowania, ale również perspektywy pracy w firmie Beckers Tikkurila Polska S.A. w Tarnowie, będącej jednym z wiodących skandynawskich producentów branży farbiarskiej. Wizyta w przedsiębiorstwie silnie związanym z branżą chemiczną pozwoliła poszerzyć wiedzę dotyczącą badań jakie przeprowadza się w laboratoriach, w celu zapewnienia najwyższej jakości wytwarzanych produktów. Na rok akademicki 2023/2024 planowane są kolejne wycieczki edukacyjne dla studentów Chemii, nie tylko do  przedsiębiorstw regionu tarnowskiego, ale także Polski południowej.

Jeśli dopiero stajesz przed wyborem kierunku studiów a szukasz studiów, które dobrze przygotują Cię do wyzwań jakie stawia nieustannie zmieniający się rynek pracy to oznacza, że szukasz studiów praktycznych. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kierunków chemicznych w Akademii Tarnowskiej. Wycieczki edukacyjne w jakich biorą udział studenci kierunku Chemia  to jedna z form zajęć, które pozwalają na łączenie teorii z praktyką. Są wyjątkową okazją na spotkanie i rozmowę z ekspertami branży chemicznej.

W bogatej ofercie kierunków chemicznych w Akademii Tarnowskiej znajdziesz:

Studia I stopnia:

                ● Chemia – studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne

                ● Chemia Stosowana – studia inżynierskie stacjonarne

Studia II stopnia:

                ● Technologia Chemiczna – studia magisterskie stacjonarne

  • dla absolwentów studiów I stopnia licencjackich – 4 semestry
  • dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich – 3 semestry

To gdzie znajdziemy zatrudnienie kończąc studia chemiczne zależy przede wszystkim od naszych zainteresowań i wybranej specjalizacji.

Zastanawiasz się? Sprawdź wypowiedzi absolwentów kierunku – dlaczego wybrali studia chemiczne w Tarnowie, jak wspominają te studia i czym zajmują się po ich ukończeniu:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/absolwenci-chemii/

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej Katedry Chemii Akademii Tarnowskiej oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdziesz na stronie:

https://anstar.edu.pl/bogata-oferta-studiow-chemicznych-w-at-w-tarnowie/

Wróć do góry