Trwa rekrutacja na studia! Może już podjęłaś/ołeś decyzję jakie studia chcesz rozpocząć,
a może ta decyzja dopiero przed Tobą….Może szukasz studiów, które dobrze przygotują Cię do wyzwań jakie stawia nieustannie zmieniający się rynek pracy…studiów praktycznych?

Wycieczki edukacyjne to jedna z form zajęć, które pozwalają na łączenie teorii z praktyką.

W bieżącym roku akademickim studenci III roku Kierunku Chemia uczestniczyli w ramach zajęć w wycieczce edukacyjnej do firmy  Gumotiv Sp. z o.o. w Mielcu, która specjalizuje się w produkcji wyrobów z gumy oraz silikonu metodą wtrysku.

Podczas wycieczki studenci mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy na poszczególnych stanowiskach. Pod opieką wykwalifikowanej kadry zwiedzili Wydział Tworzyw Sztucznych, Wydział Gumy oraz Wydział Silikonu. Zapoznali się ze specyfiką badań prowadzonych w laboratorium Kontroli Jakości. Wycieczka edukacyjna do firmy Gumotiv była okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu technologii chemicznej. Wnikliwe pytania studentów dot. badań prowadzonych w laboratorium kontroli jakości przyczyniły się do znacznego pogłębienia wiedzy studentów z tego zakresu i zainicjowały interesującą naukową dyskusję.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kierunków chemicznych o profilu praktycznym w Akademii Tarnowskiej:

Studia I stopnia:

            ● Chemia

– studia licencjackie stacjonarne (specjalności do wyboru: Chemia Medyczna, Chemia Stosowana, Chemia Żywności, Kontrola Jakości w Chemii)

– studia licencjackie niestacjonarne (specjalność: Chemia Stosowana)

Studia II stopnia:

            ● Technologia Chemiczna    

– studia magisterskie stacjonarne

Dla studentów posiadających tytuł zawodowy licencjata studia rozpoczynają się w październiku i trwają 4 semestry. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera, co oznacza, że kończąc ten kierunek uzyskują dodatkowe dwa tytuły.

Zastanawiasz się? Sprawdź wypowiedzi absolwentów kierunku – dlaczego wybrali studia chemiczne w Tarnowie, jak wspominają te studia i czym zajmują się po ich ukończeniu:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/absolwenci-chemii/

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej Katedry Chemii Akademii Tarnowskiej oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdziesz na stronie:

https://anstar.edu.pl/bogata-oferta-studiow-chemicznych-w-ans-w-tarnowie/

Wróć do góry