Katedra Matematyki Akademii Tarnowskiej zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w konferencji pt. „Constructive Approximation of Functions 4”, organizowanej w dniach 25 – 28 czerwca 2024 roku.

Tematyka konferencji koncentruje się na tematach związanych z  analizą zespoloną,  a w szczególności:

  • teorią aproksymacji,
  • konstruktywną teorią funkcji,
  • analizą plurizespoloną,
  • teorią pluripotencjału,
  • nierównościach wielomianowych,
  • funkcjach holomorficznych.

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji: https://sites.google.com/impan.pl/caf4

Wróć do góry