Zrobić kawior z soku czy makaron z herbaty? Dla studenta specjalności Chemia żywności to tylko proste procesy fizykochemiczne w ramach gastronomii molekularnej.

Jeżeli słowo chemia w zestawieniu z żywnością wywołuje Twoje negatywne skojarzenia to oznacza, że ta specjalność jest dla Ciebie. To właśnie dzięki wiedzy z zakresu chemii możliwa jest współczesna produkcja zdrowej żywności.

Chemia Żywności oferuje praktyczne podejście do zagadnień z zakresu produkcji, analizy, toksykologii i higieny żywności. Przygotowuje absolwentów Chemii m.in. do przeprowadzania analizy fizykochemicznej produktów żywnościowych, nowoczesnych dodatków do żywności, wyposażając ich tym samym w atrakcyjne kompetencje z punktu widzenia przyszłych pracodawców. W ramach studiów realizowane są także wizyty w firmach regionu, co pozwala na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorstwami z branży.

Dbałość o ekologię oraz straty ponoszone w wyniku produkcji żywności zagrażającej zdrowiu konsumenta spowodowały, że nastąpił wzrost zainteresowania bezpieczeństwem żywności. Dynamicznie rozwijająca się branża potrzebuje specjalistów w zakresie chemii spożywczej. Absolwent Chemii żywności będzie specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania, analizy i zapewnienia jakości żywności. Znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności, w laboratoriach analitycznych przemysłu spożywczego lub chemicznego.

W bogatej ofercie kierunków chemicznych w Akademii Tarnowskiej znajdziesz:

Studia I stopnia:

            ● Chemia

– studia licencjackie stacjonarne (specjalności do wyboru: Chemia Medyczna, Chemia Stosowana, Chemia Żywności, Kontrola Jakości w Chemii)

– studia licencjackie niestacjonarne (specjalność: Chemia Stosowana)

Studia II stopnia:

            ● Technologia Chemiczna    

– studia magisterskie stacjonarne

Dla studentów posiadających tytuł zawodowy licencjata studia rozpoczynają się w październiku i trwają 4 semestry. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera, co oznacza, że kończąc ten kierunek uzyskują dodatkowe dwa tytuły.

Zastanawiasz się? Sprawdź wypowiedzi absolwentów kierunku – dlaczego wybrali studia chemiczne w Tarnowie, jak wspominają te studia i czym zajmują się po ich ukończeniu:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/absolwenci-chemii/

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej Katedry Chemii Akademii Tarnowskiej oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdziesz na stronie:

https://anstar.edu.pl/bogata-oferta-studiow-chemicznych-w-ans-w-tarnowie/

Wróć do góry