Studenci kierunku Ochrona środowiska od przyszłego roku akademickiego będą mogli korzystać z oprogramowania TwojeBDO, które ułatwia pracę na rządowym serwisie BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarowania odpadami).

TwojeBDO oferuje pełne spektrum korzyści dla użytkownika. Usprawnienia dla każdej roli w BDO: przekazującego, transportującego i przejmującego.

Absolwenci kierunku ochrony środowiska mają możliwość podjęcia pracy w wielu zakładach które są objęte obowiązkiem sprawozdawczości środowiskowej.

Obecnie wymaganych jest kilkadziesiąt obligatoryjnych sprawozdań i raportów środowiskowych od jednostek korzystających ze środowiska czy mających wpływ na jego postać. W przypadku odpadów są to np.:

  • zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów – za cały poprzedni rok
  • sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy, wywiezionych za granicę opakowań – za cały poprzedni rok
  • sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej – za cały poprzedni rok
  • sprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu – za okresy półroczne
  • sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu,odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu – za okresy półroczne
  • wykaz zakładów przetwarzania, z którymi wprowadzający sprzęt zawarł umowę – za cały poprzedni rok.
  • inne

Studia na kierunku Ochrona środowiska mają charakter praktyczny, dlatego treści programowe dotyczą również zagadnień związanych ze sprawozdawczością środowiskową w firmach.

Rekrutacja na studia trwa do 21 lipca. Podejmij wyzwanie i zostań specjalistą ds. ochrony środowiska.

https://erk.pwsztar.edu.pl/

Wróć do góry