W ramach przemysłu chemicznego funkcjonuje olbrzymia liczba podsektorów, gałęzi, procesów czy produktów niezbędnych dla innych dziedzin istotnych w życiu całego społeczeństwa. Chemia jest więc jedną z kluczowych branż, a chemik to poszukiwany zawód.

Chcesz studiować z pasją?

Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

To propozycja dla Ciebie!

W bogatej ofercie kierunków chemicznych w Akademii Tarnowskiej znajdziesz:

Studia I stopnia:

               ● chemia – studia licencjackie stacjonarne (specjalności: chemia Medyczna, chemia Stosowana, chemia Żywności, kontrola Jakości w chemii) i niestacjonarne (specjalność: chemia stosowana)

Studia II stopnia:

               ● technologia chemiczna – studia magisterskie stacjonarne

Dla studentów posiadających tytuł zawodowy licencjata rozpoczynają się w październiku i trwają 4 semestry. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera, co oznacza, że kończąc ten kierunek uzyskują dodatkowe dwa tytuły.

To gdzie znajdziemy zatrudnienie kończąc studia chemiczne zależy przede wszystkim od naszych zainteresowań i wybranej specjalizacji.

Jeżeli chciałbyś pracować w laboratorium analitycznym i poznawać sposoby badania składu wyrobów chemicznych, kosmetycznych, farmaceutycznych, spożywczych czy próbek środowiskowych to zwróć uwagę na specjalność kontrola jakości w chemii. To jedna z czterech specjalności, na którą po pierwszym roku studiów mogą zdecydować się studenci Chemii Akademii Tarnowskiej.

Kontrola jakości w chemii oferuje praktyczne podejście do zagadnień z zakresu analityki i monitorowania jakości produktów różnych gałęzi przemysłu. Studenci uczą się metod identyfikacji związków chemicznych, posługiwania nowoczesną aparaturą analityczną, opracowywania procedur analitycznych oraz stosowania metod obliczeniowych do badania struktury i oddziaływań związków chemicznych. Absolwenci posiadają więc umiejętności samodzielnego prowadzenia badań w laboratoriach analitycznych z zastosowaniem nowoczesnych technik instrumentalnych, separacyjnych oraz klasycznych metod analizy jakościowej i ilościowej.

Zastanawiasz się? Sprawdź wypowiedzi absolwentów kierunku – dlaczego wybrali studia chemiczne w Tarnowie, jak wspominają te studia i czym zajmują się po ich ukończeniu: LINK.

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej Katedry Chemii Akademii Tarnowskiej oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdziesz na stronie TUTAJ.

Wróć do góry