14 czerwca Aula im. Jana Szczepanika Akademii Tarnowskiej znów stała się miejscem dyskusji na temat powiązań i zależności między nauką, sektorem prywatnym i administracją państwową podczas III edycji Forum „Nauka-Gospodarka-Biznes”.

Prelegentami I panelu „Nowe wyzwania współczesnej gospodarki, czyli problem migracji” byli: JM Rektor Akademii Tarnowskiej dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. AT, Wojewoda Małopolski dr inż. Krzysztof Jan Klęczar, Prezydent Miasta Tarnowa dr Jakub Kwaśny oraz Wójt Gminy Skrzyszów mgr inż. Marcin Kiwior.

W II panelu o tym, czym są lub czym mogą być kompetencje przyszłości rozmawiali: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie mgr Angelika Bilska, Dyrektor Generalny i Członek Zarządy Grupy Azoty S.A. mgr inż. Zbigniew Paprocki, Prezes Zarządu Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A. mgr Marian Szafran, Doradca Zarządu grupy Centermed ds. transformacji cyfrowej mgr Artur Krawczyk i Kierownik Biura Karier, Projektów i Współpracy Akademii Tarnowskiej mgr Lucyna Krzemińska.

Na pytania dotyczące współdziałania świata nauki i biznesu – w trakcie III panelu – odpowiadali: Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Akademii Tarnowskiej dr Małgorzata Martowicz, prof. AT, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Akademii Tarnowskiej dr hab. Rafał Kurczab, prof. AT, Kierownik Biura Konstrukcji Mechanicznych Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A. mgr inż. Damian Jarosz, właściciel Spółki SBS Technology Poland Sp. z o.o. inż. Adam Drewniany, CEO firmy MALUKA mgr inż. Łukasz Ciesielki.

Wróć do góry