Studenckie Koło Naukowe Psychologów Akademii Tarnowskiej przygotowało pod opieką dra hab. Janusza Zdebskiego, prof. AT, konferencję pn. „Współczesne problemy psychologiczne młodzieży”. 14 czerwca studenci kierunków psychologia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zaprezentowali wyniki badań dotyczących m.in. lęków charakterystycznych dla młodego pokolenia, komunikacji interpersonalnej, relacji szkolnych, depresji, negatywnych zachowań w przestrzeni internetowej czy zagadnień z zakresu psychologii sportu.

Wróć do góry