Wykład „Azotany – przyjazne czy wrogie?” przeprowadzony przez mgr Iwonę Karoń, wykładowcę Katedry Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie zakończył dwunastą edycję Tarnowskich Piątków Chemicznych. Ten cykl stacjonarnych wykładów popularno-naukowych dla młodzieży, prowadzony od 2011 roku przez wykładowców Katedry Chemii ANS w Tarnowie, nieodmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

W piątek, 10 marca, uczniowie liceów i techników mogli posłuchać o dobrych i złych stronach stosowania azotanów, ich wpływie na środowisko i organizm człowieka i tym samym poznać bliżej grupę związków chemicznych, które w pewnych warunkach mogą być groźne i niebezpieczne, a w innych bardzo pożyteczne. Na zakończenie w krótkim quizie uczestnicy mieli okazję sprawdzić zdobytą podczas wykładu wiedzę, a uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki zostali nagrodzeni. 😊

Wydarzenie zakończył pokaz bardzo efektownych wersji reakcji Landolta przygotowany przez Naukowe Koło Chemików OZON pod opieką dr Krzysztofa Kleszcza.

Już dzisiaj zapraszamy do wzięcia udziału w trzynastej edycji Tarnowskich Piątków Chemicznych, która rozpocznie się w październiku 2023 r.! 😊

Katedra Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tanowie od wielu lat wspiera w rozwoju nie tylko studentów, ale również uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych podejmując szereg inicjatyw, które mają za zadanie rozbudzić ciekawość i pokazać, że nauka nie musi być nudna.

Z myślą o uczniach prowadzone są m.in. Tarnowskie Piątki ChemiczneTarnowski Konkurs Chemiczny, zajęcia dla klas patronackich, prezentacje podczas Dni Otwartych czy zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Od roku akademickiego 2022/2023 oferta edukacyjna Katedry Chemii skierowana do uczniów została poszerzona o bezpłatne „Warsztaty przyszłego naukowca”Specjalnie dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego prowadzona jest strona Matura Próbna z Chemii, na której zamieszczane są zadania typu maturalnego przygotowane przez nauczycieli akademickich Katedry Chemii.

Wróć do góry