Studenci Chemii na Akademii Tarnowskiej, poza zajęciami realizowanymi w ramach programu studiów, mają możliwość rozwijania swoich pasji, poszerzania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Dodatkowo mogą zdobywać cenne doświadczenie poprzez aktywny udział w różnego rodzaju projektach. W tym roku akademickim studenci Katedry Chemii uczestniczyli w projekcie „Per scientiam ad astra – pokazy naukowe w Akademii Tarnowskiej”, realizowanym w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II” dofinansowanego ze środków Ministra Edukacji i Nauki. Wcześniej reprezentowali Katedrę Chemii w projekcie Solidarnościowym – Warsztaty Przyszłego Naukowca realizowanego we współpracy z fundacją Edumocni w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Warto zatem studiować Chemię i przy okazji zdobywać naukowe doświadczenie oraz rozwijać swoje pasje. Katedra Chemii AT zachęca do zapoznania się z ofertą kierunków chemicznych w Akademii Tarnowskiej:

Studia I stopnia:

            ● Chemia

– studia licencjackie stacjonarne (specjalności do wyboru: Chemia Medyczna, Chemia Stosowana, Chemia Żywności, Kontrola Jakości w Chemii)

– studia licencjackie niestacjonarne (specjalność: Chemia Stosowana)

Studia II stopnia:

            ● Technologia Chemiczna    

– studia magisterskie stacjonarne

Dla studentów posiadających tytuł zawodowy licencjata studia rozpoczynają się w październiku i trwają 4 semestry. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera, co oznacza, że kończąc ten kierunek uzyskują dodatkowe dwa tytuły.

Zastanawiasz się? Sprawdź wypowiedzi absolwentów kierunku – dlaczego wybrali studia chemiczne w Tarnowie, jak wspominają te studia i czym zajmują się po ich ukończeniu:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/absolwenci-chemii/

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej Katedry Chemii Akademii Tarnowskiej oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdziesz na stronie:

https://anstar.edu.pl/bogata-oferta-studiow-chemicznych-w-ans-w-tarnowie/

Wróć do góry