Jak co roku we wrześniu zakończyły się praktyki studenckie dla studentów II roku kierunku Chemia Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Tarnowskiej. Bogata, atrakcyjna i różnorodna oferta praktyk zawodowych zbliżyła studentów do praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej podczas studiów na kierunku Chemia. Praca pod nadzorem doświadczonych specjalistów w laboratoriach przemysłowych, badawczych i analitycznych, możliwość korzystania z najnowszych technologii oraz dostęp do specjalistycznej literatury – to tylko wybrane aspekty, które umożliwiły rozwijanie pożądanych przez pracodawców umiejętności, takich jak praca zespołowa, operatywność, myślenie strategiczne, krytyczne, rozwiązywanie problemów oraz nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Ponadto, studenci oprócz umiejętności chemicznych, rozwijali również swoje kompetencje społeczno-zawodowe.

            Warto zaznaczyć, że tak jak w dwóch poprzednich latach, tak i w obecnym roku praktyka zawodowa przyczyniła się do zatrudnienia studentki Chemii na umowę o pracę na czas określony. Co więcej, część studentów nawiązała współpracę (z zakładem przemysłowym) umożliwiającą podjęcia interdyscyplinarnych tematów prac licencjackich o charakterze praktycznym.

            Studenci Katedry Chemii odbyli praktyki studenckie w następujących podmiotach przemysłowych:

 • Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A,
 • Nestlé Polska S.A,
 • Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o., Laboratorium Badań Środków Spożywczych,
 • Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o.,
 • Centrum Zdrowia Tuchów – Pracownia Analityczna,
 • Olimp Laboratories Sp. z o. o.

Praktyka studencka w wymiarze 6 – miesięcy jest elementem programu studiów na każdym z kierunków chemicznych w Akademii Tarnowskiej. W roku akademickim 2023/2024 oferujemy:

Studia I stopnia:

            ● Chemia – studia licencjackie stacjonarne

Po pierwszym roku studiów studenci Chemii będą mogli wybierać pomiędzy specjalnościami:

 • chemia medyczna
 • chemia stosowana
 • chemia żywności
 • kontrola jakości w chemii

Studia II stopnia:

            ● Technologia Chemiczna – studia magisterskie stacjonarne

 • dla absolwentów studiów I stopnia licencjackich – 4 semestry
 • dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich – 3 semestry

Zastanawiasz się? Sprawdź wypowiedzi absolwentów kierunku – dlaczego wybrali studia chemiczne w Tarnowie, jak wspominają te studia i czym zajmują się po ich ukończeniu:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/absolwenci-chemii/

Nie miałeś rozszerzonej chemii?

Jeśli obawiasz się „poważnych” zagadnień chemicznych pomożemy Ci nadrobić ewentualne zaległości i pogłębić wiedzę chemiczną na zajęciach ‘Repetytorium z podstaw chemii’ tak, abyś bez trudu rozpoczął studiowanie.

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej Katedry Chemii ANS w Tarnowie oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdziesz na stronie.

Zapraszamy do obejrzenia filmu przybliżającego kierunki chemiczne prowadzone w Akademii Tarnowskiej:

Wróć do góry