Od roku akademickiego 2022/2023 oferta edukacyjna Katedry Chemii skierowana do uczniów została poszerzona o bezpłatne „WARSZTATY PRZYSZŁEGO NAUKOWCA”, organizowane wspólnie przez Katedrę Chemii ANS w Tarnowie oraz Fundację Edumocni.

Warsztaty Przyszłego Naukowca to projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których zainteresowania koncentrują się wokół chemii i fizyki.

W ramach projektu, w sobotę 10 grudnia 2022 r. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie-Mościcach wzięli udział w zajęciach dających możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Podczas zajęć laboratoryjnych z chemii uczniowie poznali podstawy elektrochemii, przeprowadzając reakcje elektrolizy i identyfikując produkty reakcji elektrodowych. Dodatkowo, część doświadczeń dotyczyła analizy jakościowej związków nieorganicznych oraz właściwości substancji amfoterycznych.  Sposób prowadzenia zajęć był więc zbliżony do zajęć ze studentami i wprowadzał uczniów w technikę pracy w laboratorium chemicznym. Tematyka zajęć została skorelowana z podstawą programową realizowaną w szkołach ponadpodstawowych.

W ramach zajęć z fizyki Uczniowie mieli okazję z praktycznej strony poznać tajniki zjawiska napięcia powierzchniowego i jego wykorzystania oraz znaczenia w ekologii.

Więcej informacji o projekcie: https://anstar.edu.pl/warsztaty-przyszlego-naukowa-z-katedra-chemii/

Z myślą o uczniach prowadzone są również Tarnowskie Piątki Chemiczne, Tarnowski Konkurs Chemiczny, pokazy chemiczne podczas Małopolskiej Nocy Naukowców, zajęcia dla klas patronackich, prezentacje podczas Dni Otwartych czy zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Specjalnie dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego prowadzona jest strona Matura Próbna z Chemii, na której zamieszczane są zadania typu maturalnego przygotowane przez nauczycieli akademickich Katedry Chemii.

Wróć do góry