Katedra Informatyki serdecznie zaprasza studentów kierunku Informatyka na wykład pn. „Informatyka medyczna”, który odbędzie się 13 stycznia br. (czwartek) o godz. 8:00 w s. C306. Zajęcia poprowadzi Dariusz Garmol z Zakładu Radioterapii przy Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie. Czas trwania zajęć 5 godz.

W związku z rozpoczęciem współpracy z Zakładem Radioterapii będzie okazja do wysłuchania wykładu, wygłoszonego przez zaproszonego specjalistę, dotyczącego połączenia informatyki z medycyną.

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres realizacji od 01.05.2018 do 30.06.2022.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Wróć do góry