Zapraszamy studenRed Hat LINUXtów Wydziału Politechnicznego PWSZ w Tarnowie do udziału w nieodpłatnym, certyfikowanym kursie specjalistycznym Profesjonalna administracja systemem Linux. Kurs realizowany jest w ramach zadania „Moduł Podnoszenia Kompetencji. Certyfikowane kursy specjalistyczne” projektu Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie. Oferta skierowana jest do studentów studiów inżynierskich prowadzonych w Wydziale Politechnicznym.

Kurs Profesjonalna administracja systemem Linux obejmujący 40 godzin, będzie prowadzony przez trenera Red Hat Certified Engineer (RHCE). Liczba miejsc: 10.

Wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach wydany przez instytucję/podmiot zewnętrzny realizujący szkolenie.

Program szkolenia obejmuje wybrane zagadnienia z certyfikacji Linux Professional Institute LPIC-2, LPIC-3 w zakresie:

  • LPIC-2 : Usługi WEB (PHP, Apache, Proxy)
  • LPIC-2 : Zaawansowane zarządzanie urządzeniami gromadzenia oraz bezpieczeństwo danych (LVM, RAID, rdiff-backup, Amanda/Bareos/Bacula)
  • LPIC-2 & LPIC-3 : Network Client Management (DHCP, PAM, LDAP)
  • LPIC-2 & LPIC-3 : Bezpieczeństwo (firewall, iptables, NAT, network/host intrusion)
  • LPIC-2 & LPIC-3: VPN (OpenVPN, IPSec, L2TP)

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line lub osobiście
składając uzupełniony Formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pok. 300e w terminie w terminie 07/01/2022 – 21/01/2022. Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej projektu.

Planowany termin zajęć 14 – 18 luty 2022 r. 

Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres realizacji od 01.05.2018 do 30.06.2022.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wróć do góry