Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego PWSZ w Tarnowie do udziału w nieodpłatnym, certyfikowanym kursie specjalistycznym Altium Designer – Projektowanie PCB kompleksowe. Szkolenie realizowane jest w ramach zadania”Moduł Podnoszenia Kompetencji. Certyfikowane kursy specjalistyczne dla studentów” projektu Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie. Oferta w semestrze zimowym 2021/2022 skierowana jest do studentów studiów inżynierskich.

Kurs Altium Designer – Projektowanie PCB kompleksowe obejmujący 24 godziny, będzie się odbywać w małych grupach.

Wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach wydany przez instytucję/podmiot zewnętrzny.

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line. Rekrutacja odbywa się w terminie: 07/01/2022 – 21/01/2022. Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej projektu.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć 7 luty 2022 r. godz. 9:00. Sala D107. Zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej.

Terminarz zajęć:
– 7 luty 2022 r. (poniedziałek) godz. 09:00, sala D107 (8 godz.)
– 8 luty 2022 r. (wtorek) godz. 09:00, sala D107 (8 godz.)
– 9 luty 2022 r. (środa) godz. 09:00, sala D107 (8 godz.)

Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres realizacji od 01.05.2018 do 30.06.2022.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wróć do góry