Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego PWSZ w Tarnowie do udziału w nieodpłatnym, certyfikowanym szkoleniu specjalistycznym The KNX Basic Course. Szkolenie realizowane jest w ramach zadania”Moduł Podnoszenia Kompetencji. Certyfikowane kursy specjalistyczne dla studentów” projektu Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie. Oferta w semestrze zimowym 2021/2022 skierowana jest do studentów studiów inżynierskich.

The KNX Basic Course obejmujący 40 godzin dydaktycznych, będzie się odbywać w małych 10-osobowych grupach. Koszty szkolenia oraz egzaminu są w całości pokrywane ze środków projektu.

Dla wszystkich studentów, po ukończeniu zajęć, zostanie zorganizowany egzamin końcowy pozwalający uzyskać międzynarodowy certyfikat wystawiany przez KNX Association, Brussels. Dodatkowo wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 07/01/2022 – 21/01/2022.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

Planowany termin zajęć 8 luty 2022 r. (wtorek) – 11 luty 2022 r. (piątek). Sala C312. Zalecane jest, aby uczestnicy realizowali kurs na swoich komputerach przenośnych, na których będą mogli bezpłatnie otrzymać licencję oraz zainstalować oprogramowanie ES5.

Terminarz zajęć:
– 8 luty 2022 r. (wtorek) godz. 11:00, sala C312 (10 godz. dydaktyczych)
– 9 luty 2022 r. (środa) godz. 08:00, sala C312 (10 godz. dydaktyczych)
– 10 luty 2022 r. (czwartek) godz. 09:00, sala C312 (10 godz. dydaktyczych)
– 11 luty 2022 r. (piątek) godz. 08:00, sala C312 (10 godz. dydaktyczych)

Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres realizacji od 01.05.2018 do 30.06.2022.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wróć do góry